Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w związku z korzystaniem z aplikacji internetowej

§ 1 Postanowienia ogólne

  1. Od 1 sierpnia 2019 została opublikowana wersja testowa aplikacji. W okresie testów aplikacja jest całkowicie darmowa.
  2. Darmowy dostęp do aplikacji jest tylko tymczasowy i może zakończyć się w dowolnym momencie.
  3. Usługobiorca i jego pracownicy zarejestrowani w systemie, wyrażają zgodę na otrzymywanie powiadomień z systemu.
  4. Założenie konta, nie obliguje do kupna aplikacji po okresie testowym aplikacji.
  5. Po okresie testowym klient będzie miał możliwość uzyskania płatnego dostępu do aplikacji.
  6. Jeżeli klient nie zdecyduje się na zakup subskrypcji, jego konto zostanie zablokowane lub usunięte.
  7. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w dowolnym momencie
§ 2 Bezpieczeństwo
  1. Aplikacja korzysta z kryptograficznego protokołu Secure Socket Layer (SSL) zapewniającego poufność i integralność transmisji danych, chroniącego w szczególności przed technikami łamania haseł. Przy wpisywaniu hasła stosuje się jego maskowanie.
§ 3 Postanowienia końcowe
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.